Vanaf 7 oktober 2018
Koop je online tickets enkel via deze site
Koop nu tickets

Kies een voorstelling

  • Tickets beschikbaar
  • Laatste tickets
  • Uitverkocht
Wil je weten welke cast wanneer speelt, klik hier

Schoolvoorstellingen 40-45

Doelgroep

De spektakel-musical ‘40-‘45 zal zowel voor leerlingen van de lagere als van de middelbare school een onvergetelijke ervaring zijn. Vanaf de leeftijd van 10 jaar heten we ze van harte welkom op deze prachtige voorstelling. De voorstelling duurt ongeveer 1 uur en 45 minuten zonder pauze.

Data en prijzen

De schoolvoorstellingen starten vanaf 11 oktober 2018 en vinden telkens plaats op donderdag en vrijdag om 13.30 u.

Een ticket voor een schoolvoorstelling kost € 15 per leerling. Per 20 leerlingen mag 1 begeleider gratis mee.

Educatief pakket

Je kan het educatief pakket hier downloaden.

Voor leerkrachten is het een gebruiksvriendelijk en tijdbesparend pakket dat voldoet aan de eindtermen en dat zich uitstekend leent voor vakoverschrijdend werk.

Voor leerlingen is het boeiende materie die veel links legt naar de actualiteit en aansluit bij hun eigen leefwereld.

Reservatie

Via het inschrijvingsformulier op deze website kan u het gewenste aantal tickets reserveren. Omdat de voorstellingen plaatsvinden vanaf oktober 2018 (schooljaar 2018-2019) en u misschien in de loop van het huidige schooljaar 2017-2018 nog geen volledige inschatting kan maken van het exact aantal gewenste tickets, stellen we volgende werkwijze voor:

  • U bestelt nu een voorlopig aantal tickets gebaseerd op de realistische inschatting die u momenteel kan maken.
  • Wij reserveren deze tickets voor u en u ontvangt hiervoor een uitnodiging tot betaling (betaalbaar binnen een termijn van 2 maanden).
  • In de loop van het schooljaar 2018-2019 kunt u een nieuwe, bijkomende bestelling plaatsen om uw aantal tickets nog te vermeerderen met maximum 15% van het aantal eerder bestelde tickets. Voor deze nieuwe bestelling ontvangt u dan een bijkomende uitnodiging tot betaling (betaalbaar uiterlijk 1 week vóór de datum van de gewenste voorstelling).
  • Let wel: een vermindering van het aantal tickets kunnen we helaas niet toestaan nadat de reservatie gemaakt is.

Zodra we uw inschrijving ontvangen hebben, bezorgen we u een bevestiging per mail en wordt de uitnodiging tot betaling verstuurd.

Na betaling ontvangt u een betalingsbewijs. Dit betalingsbewijs is meteen uw toegangsticket en brengt u mee op de dag van de voorstelling. Op de dag van de voorstelling meldt u zich aan bij de onthaalbalie en worden uw plaatsen in de zaal toegewezen. U kan dus enkel het aantal gewenste tickets reserveren, niet de plaatsen.

Gratis tickets begeleiders

Het aantal gratis tickets voor begeleiders waarop uw groep recht heeft, wordt automatisch berekend in het inschrijvingsformulier.

Mocht u extra tickets voor begeleiders wensen, kan u dit aangeven op de voorziene plaats op het reservatieformulier.

Betaling

De reservatie gemaakt tijdens het schooljaar 2017-2018, dient per overschrijving betaald te worden binnen een termijn van 60 dagen.

De betaling van de bijkomende bestelling tijdens het schooljaar 2018 – 2019 verwachten we per overschrijving uiterlijk 1 week voor de datum van de gewenste voorstelling.

Let op: reservaties die niet tijdig betaald zijn, worden als ongeldig beschouwd.

Vragen

Voor bijkomende vragen i.v.m de voorstelling van de spektakel-musical 40-45 verwijzen we u graag door naar onze veelgestelde vragen.

Mocht u nog vragen hebben bij de reservatie van uw schoolvoorstelling, kunt u ons contacteren via scholen@40-45.live.